REKLAMAČNÝ PROTOKOL

www.oazapoprad.sk

Bc.Zuzana Kušniráková, 05912 Hôrka, Primovce 618, Slovenská republika

 

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo faktúry, iného dokladu o kúpe:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom*:

□Výmena tovaru 

□ Oprava tovaru 

□ Vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□Iné……………………………………………………..

 

V ……………………………… dňa: …………………                                       

 

 

……………………………………..

Podpis zákazníka